ארכיוני קטגוריות: מערכת

דבר המערכת

הבחירות הנוכחיות היוו הזדמנות לשלב בין זווית ההסתכלות שמביאים תלמידים ותלמידות למדע המדינה לבין זו שמביאים תלמידי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולהציגן יחד. התוצאה: גיליון בחירות מיוחד של פקפוק ופוליטון.

דבר המערכת

הבחירות הנוכחיות היוו הזדמנות לשלב בין זווית ההסתכלות שמביאים תלמידים ותלמידות למדע המדינה לבין זו שמביאים תלמידי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולהציגן יחד. התוצאה: גיליון בחירות מיוחד של פקפוק ופוליטון.