ארכיוני קטגוריות: מערכת

דבר המערכת

הבחירות הנוכחיות היוו הזדמנות לשלב בין זווית ההסתכלות שמביאים תלמידים ותלמידות למדע המדינה לבין זו שמביאים תלמידי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולהציגן יחד. התוצאה: גיליון בחירות מיוחד של פקפוק ופוליטון.

מודעות פרסומת

דבר המערכת

הבחירות הנוכחיות היוו הזדמנות לשלב בין זווית ההסתכלות שמביאים תלמידים ותלמידות למדע המדינה לבין זו שמביאים תלמידי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולהציגן יחד. התוצאה: גיליון בחירות מיוחד של פקפוק ופוליטון.